Drets sobre la propietat intel·lectual i industrial de LAGENDA.CAT:

LAGENDA.CAT és l'edició digital de la revista L'Agenda. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del lloc web www.lagenda.cat i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, PDF) pertanyen a L'Associació d'Informadors d'Arenys, si és el cas, a terceres persones.

L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament per a ús personal i privat, i queda, per tant, terminantment prohibit utilitzar-los amb finalitats comercials i distribuir-los, així com qualsevol modificació, alteració o descompilació.

Segons preveu l'article 32.1 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, L'Associació d'Informadors d'Arenys s'oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d'aquesta revista amb l'objectiu de fer ressenyes de premsa amb finalitat comercial (press clipping) sense comptar amb la prèvia autorització de L'Associació d'Informadors d'Arenys.

LAGENDA.CAT pot proporcionar l'accés a qualsevol informació, servei o dada a Internet que puguin pertànyer a terceres persones, cas en el qual L'Associació d'Informadors d'Arenys no es fa responsable dels continguts ni atendrà cap reclamació que pugui derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció que tinguin.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que LAGENDA.CAT ofereix en el seu lloc web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de L'Associació d'Informadors d'Arenys, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys com els esmentats anteriorment.

L'Associació d'Informadors d'Arenys es reserva el dret a fer sense previ avís les modificacions que consideri adients en el seu lloc web, i a poder canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que ofereix com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats. L'Associació d'Informadors d'Arenys perseguirà l'incompliment de les condicions anteriors així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc web i exercirà totes les accions civils i penals que els puguin correspondre en dret.

L'Associació d'Informadors d'Arenys només autoritza esmentar els seus continguts en uns altres llocs web amb el tractament que aquests considerin, sempre que no reprodueixin els continguts de LAGENDA.CAT. En cas de disposar d'un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l'usuari ha de saber que està entrant a LAGENDA.CAT i ha de percebre en el seu navegador la seva adreça URL.

Amb relació als serveis a disposició dels usuaris, totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent. LAGENDA.CAT compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus subscriptors i els manté en la més estricta confidencialitat segons disposa la llei orgànica 15/99 del 13 de desembre del 1999 sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), així com ho fa segons disposa la llei de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (llei 34/2002 de l'11 de juliol).

Normes per a poder publicar anuncis per paraules:

LAGENDA.CAT no es fa responsable dels anuncis per paraules publicats per tercers, i es reserva el dret a eliminar aquelles aportacions que siguin contràries o atemptin contra la Llei, la moral, la bona fe o l'ordre públic, o que infringeixin drets de propietat intel·lectual o industrial. De la mateixa manera, LAGENDA.CAT no assumeix cap responsabilitat derivada de l'enllaç a altres webs de tercers, ni dels seus continguts, als que es pugui accedir a través del nostre portal.

Tots aquells anuncis per paraules nous o modificats passaran per un procés de validació el qual seguirà les següents normes:

La mida de l'anunci és limitada, tot aquell anunci que superi la mida imposada no serà validat.
La fotografia de l'anunci ha de mantenir una relació amb el mateix anunci, tot aquell anunci que la seva fotografia adjunta no tingui una relació aparent no serà validat.
Els anuncis de negocis o empreses privades no seran validats.
Els anuncis que suposin una suplantació d'identitat seran esborrats en el moment que la persona afectada entri en contacte amb l'agenda.

Tots aquells anuncis per paraules que siguin publicats amb un correu electrònic falç o incorrecte no podran ser modificats ni eliminats en el futur.