L'Associació d'Informadors d'Arenys de Mar és una entitat que agrupa periodistes i informadors especialitzats en la informació local d'Arenys de Mar, així com altres persones, entitats, empreses o institucions, que treballin, col·laborin o estiguin vinculades al camp de la comunicació local d'Arenys de Mar.

L'Associació d'Informadors d'Arenys de Mar té com a finalitat la difusió, promoció i realització de tot tipus d'activitats relacionades amb la comunicació i divulgació amb objectius culturals, educatius, artístics, informatius, recreatius i experimentals, sense caràcter lucratiu ni partidista. També són objectius de l'associació:

a) La defensa de drets fonamentals com la llibertat d'expressió i d'informació dels associats i les persones que treballen, col·laboren o estan vinculats als mitjans de comunicació local davant les persones, entitats, partits, institucions o qualsevol altre ens que intenti manipular, pressionar o coartar la llibertat d'informar veraçment a la població.

b) Vetllar per la independència i objectivitat dels continguts informatius dels mitjans de comunicació local i defensar la seva continuïtat com a eina fonamental de difusió i divulgació de la identitat pròpia del municipi.

c) Facilitar el diàleg, les relacions i l'accés a les fonts informatives i promoure activitats de caràcter informatiu.

d) Facilitar les reunions amb persones i entitats que tinguin coneixements o materials d'interès per a l'Associació.

e) Promoure l'ús del català en l'àmbit de la comunicació local.


L'Associació d'Informadors d'Arenys de Mar és una entitat legalment constituïda i registrada al Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat, i també registrada al Registre Municipal d'Entitats d'Arenys de Mar. Igualment, i com a entitat reconeguda pel Col·legi de Periodistes de Catalunya, assumeix i fa seu el Codi Deontològic del CPC.