L'Ajuntament d'Arenys de Mar aprova concedir ajuts per comprar portàtils als alumnes

​El ple va aprovar per unanimitat dels grups polítics les bases reguladores per pal·liar la bretxa digital
|

El ple municipal ha aprovat les bases per la concessió d'ajuts per la compra d'ordinadors portàtils per estudiants arenyencs. L'aprovació inicial del ple, per unanimitat, ha estat un primer tràmit per establir les bases reguladores i, a partir d'ara s'obre un procés d'informació pública abans que les possibles persones beneficiàries puguin fer el procés per acollir-se a l'ajut. Les bases reguladores de la convocatòria estableixen que la quantia la subvenció serà, com a màxim, de 300 euros per ordinador i família, excepció feta de famílies amb més de dos fills que reuneixin els requisits establerts que en aquest cas podria ser de 600 euros.


Bretxa


La concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva serà restringida a infants i adolescents fins a 20 anys empadronats a Arenys de Mar i matriculats en ensenyaments d'educació primària, secundària, cicles formatius, PFI, i batxillerat. La dotació econòmica prevista per donar suport a aquesta convocatòria serà de 15 mil euros. L'objectiu d'abastir els recursos informàtics necessaris a tots els alumnes de la vila, s'ha considerat arran de la nova situació plantejada en el marc educatiu arran de la crisi sanitària de la covid-19, que ha fet palès que la bretxa digital és molt més greu del que s'havia detectat fins al moment. 


La pandèmia ha evidenciat un nombre de famílies que no disposen dels recursos digitals suficients, perquè els seus fills es puguin desenvolupar suficientment en situacions com les del confinament, i molt més enllà, també en el desenvolupament dels seus estudis. Els tècnics de la Regidoria d'Educació i d'Acció social procediran a la valoració de les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris establerts per l'atorgament dels ajuts.