El Projecte Sostre 360º cerca habitacions de lloguer per a joves vulnerables

Les​ habitacions serviran per donar continuïtat al procés de reinserció dels joves i el lloguer ve finançat directament per la Generalitat
|

El projecte Sostre 360° ha iniciat la recerca d'habitacions de lloguer pels joves que atén i als quals vol dotar d'un habitatge segur. La gestió d'aquestes habitacions es fa a través del mateix projecte i el pagament de les despeses queda assegurat pel finançament públic que té l'actuació. El nou recurs és destinat per a joves sense llar que es troben en una situació de vulnerabilitat al carrer, sense referents al territori, independentment de la seva situació administrativa i que tenen vinculació amb les poblacions d’Arenys de Mar i Canet de Mar.


Sostre 360


El servei Sostre 360° preveu atendre una vintena de joves de 18 a 25 anys i fa una intervenció integral i comunitària, cobrint les necessitats bàsiques com l’habitatge, l'alimentació, el suport en la gestió de la documentació i la inserció sociolaboral. La finalitat és oferir un marc estable de referència per ajudar a construir un projecte de vida autònom i autosuficient a les persones ateses i que abordi des d’un vessant social i educativa.


Per poder donar aquest marc estable, els joves necessiten un habitatge segur. És per això que l'equip del projecte 360°, conjuntament amb el Consell Comarcal,  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament d'Arenys de Mar, ha iniciat la  recerca d'habitacions de lloguer. El pagament de les habitacions està assegurat a través del finançament del projecte, i és el mateix equip professional és el que responsabilitzarà de fer els pagaments mensuals amb els propietaris.


Per formar part de la borsa de lloguer d’habitacions del projecte 360, s'ha d'omplir aquest formulari. D'entre totes les sol·licituds, l'equip del projecte sostre farà una selecció de les habitacions més adequades per als joves del projecte. En aquesta selecció es tindran en compte les característiques de l'habitatge, preu i perfil de les persones convivents. Per a més informació es pot contactar amb l'equip del projecte sostre 360° a través d’aquest correu: juanlopezm@suara.coop.