La recollida selectiva a Arenys va baixar fins al 53,9% el 2020

​Tot i estar per sobre la mitjana catalana, no s'ha aconseguit l’objectiu del 60% pel 2020 que s'havia marcat el mateix govern municipal
|

La fracció de recollida selectiva d'escombraries va baixar a Arenys de Mar el 2020 respecte de l'any anterior. Si el 2019, la ràtio d'escombraries reciclades va ser del 54,25%, l'any passat el municipi va tancar l'any amb un percentatge del 53,90%, segons dades publicades per l'Agència Catalana de Residus. Tot i situar-se per sobre la mitjana de la xifra comarcal i catalana, aquesta xifra encara se situa lluny de l'objectiu del 60% pel 2020 que es va marcar el mateix govern municipal a l'inici del mandat.  


Reciclatge

Evolució de la recollida selectiva a Arenys de Mar. Font: Agència de Residus de Catalunya. 


Les tones recollides en la recollida selectiva han sumat un total de 4.387 tones anuals reciclables, per les 3.752 tones de fracció resta. Dins les escombraries reciclables, 1.609 tones corresponen a la matèria orgànica, seguit del vidre amb 607 tones anuals. Paper i envasos lleugers representen 521 i 527 tones, respectivament. La resta correspon a altres recollides selectives. 


La baixada del percentatge de tones reciclades ve per l'increment de les tones de rebuig, que van passar de 3.725 tones, el 2019, a fins a 3.752 tones, el 2020. A això, cal sumar-hi que el nombre de tones recollides, va baixar de 8.169 a 8.139 tones. També hi ha hagut un descens en la recollida de runes, poda i jardineria i altres. Per contra, s'ha reciclat més en les fraccions d’orgànica, envasos, vidre i tèxtil. També han augmentat molt les tones de voluminosos, els trastos vells (127 tones més).  


25 expedients sancionadors

Segons ha avançat la regidora de Medi Ambient, Ona Curto, al programa 'Tot a l'hora' de Ràdio Arenys, des de la regidoria de Medi Ambient consideren que aquesta xifra demostra que "encara hi ha feina a fer". També ha explicat que aquest any passat el govern ha obert 25 expedients sancionadors per aquells qui llencen la brossa de forma incorrecta. D’aquests, 15 són domèstics i 8  comercials. Les dades arriben en un moment en què s’han produït força queixes per la gestió de la recollida selectiva i la neteja, en especial a les zones de contenidors. Curto ha explicat que aquestes últimes setmanes s’ha fet una campanya de desinfecció i neteja a les àrees de contenidors.