Seguretat informàtica i educació són les prioritats per l’any 2022

El pressupost reforça el personal de serveis socials i redueix despesa en medi ambient
|

L'Ajuntament d'Arenys de Mar va aprovar, el passat 30 de desembre, els pressupostos de la corporació per a l'any 2022. No hi ha hagut la caiguda d'ingressos prevista, de manera que el pressupost ordinari arriba fins als gairebé 18,5 milions d'euros, als que s'afegeixen 4,7 milions més de crèdit per l'obra de la nova biblioteca a les Clarisses. 


Aquest import s'afegeix a l'annex d'inversions que aquest any arribarà extraordinàriament als 5,2 milions d'euros. L'oposició critica que el projecte estrella del mandat suposi el 90% de la inversió per al 2022. Tanmateix, la regidoria d'Hisenda, Laia Martín (ERC), remarca que no es deixa de fer res per fer l'obra a les Clarisses, que "a més, té molta importància per a la cohesió social". 


Página 4

Àrees que més baixen i les que més pugen, en milers d’euros.


El pressupost total és de 23,2 milions d'euros, el més alt que mai ha tingut l'Ajuntament d'Arenys de Mar. 


Deute Públic 

L'endeutament per fer front a l'obra de les Clarisses es pot dur a terme gràcies al bon estat de les arques municipals. Els imports dels crèdits que l'Ajuntament encara ha de pagar només representen el 32,8% del pressupost anual. 


Aquesta xifra és molt baixa comparada amb altres ajuntaments i és menys de la meitat del límit recomanat per a l'estabilitat financera (75%). En aquest sentit, la quantitat destinada a reduir deute públic baixa en 24 mil euros (-6%). 


Personal i subvencions 

Excloent la inversió de Les Clarisses, que gestionarà l'àrea d'Urbanisme, l'Ajuntament té previst gastar 136 mil euros més que l'any passat. 


Pel que fa al personal, a banda del reforç social, es contractarà un treballador perquè es faci càrrec durant mig any de la redacció dels plecs de clàusules per a adjudicar diversos serveis municipals. 


Pel que fa a la despesa en manteniment i serveis, Martín destaca les subvencions de l'IBI per aquells habitatges que es posin a la borsa de lloguer del Consell Comarcal; un servei d'accés a zones poc accessibles amb mobilitat reduïda; o la recuperació de les subvencions per a les entitats d'Igualtat. 


Informàtica i Educació 

Analitzant les despeses previstes per àrees es pot copsar les prioritats del govern per aquest nou any. 


La segona gran inversió de l'any es farà en la seguretat dels sistemes informàtics amb una despesa que incrementa en 75 mil euros, un 21% més que l'any passat. 


També puja significativament la partida en Educació amb 67 mil euros (+4%) més pel nou conveni del Maricel o la millora dels accessos a Els Colors. Tant els serveis informàtics com educatius són dirigits per Marta Prades (CUP). 


Serveis Socials i Geriàtric 

Entre les despeses que més pugen destaca el reforç de personal tant a serveis socials, amb una treballadora social i una treballadora familiar més, a la residència geriàtrica. 


També es revalora la plaça de coordinació de Serveis Socials, que a partir de l'any que ve també assumirà la coordinació de la residència, un cop se substitueixi l'actual coordinadora, que es jubila. 


Tanmateix, si la despesa pels serveis socials puja en 43 mil euros (+4%), la despesa del geriàtric és previst que baixi en 26 mil euros (-2%), per controlar el dèficit disparat d'aquest servei (vegeu L'Agenda de desembre). 


La partida de Sanitat, que també dirigeix Josep Antoni López (AeC), puja en 13 mil euros (+13%). 


Medi Ambient i Brigada 

Tot i la implementació del nou contracte de la recollida d'escombraries l'àrea de Medi Ambient és la que veurà més reduït el seu pressupost pel 2022: baixa en 54 mil euros, que representa un 2% menys. 


La brigada i els serveis municipals, que també dirigeix Ona Curto (CUP), també baixen en 2 mil euros que en termes relatius no són insignificants. Aquesta àrea també tindrà reforç de personal. 


Seguretat i Urbanisme 

Les altres àrees que també estalviaran són la de Seguretat, amb 23 mil euros menys (-1%), però Josep Maria Pruna (ERC) podrà gastar 2.500 euros més en Mobilitat. 


Sense comptar les Clarisses, Urbanisme gastarà 26 mil euros menys (-3%) i Alcaldia podrà gastar 15 mil euros menys (-3%).