Servei Atenció Domiciliària

El Servei d’Assitència Domiciliària cada vegada pot atendre a menys persones

L’Ajuntament no n’augmenta el pressupost i deixa molts usuaris en llista d’espera

Els nous usuaris del SAD han de contractar directament el servei

Càritas ha cobrat el 75% de la subvenció municipal del 2021

Aturat el servei d’atenció a domicili a nous usuaris per refer el contracte

Serveis Socials ha hagut de revisar el conveni amb l’empresa que ho gestiona