El Servei d’Assitència Domiciliària cada vegada pot atendre a menys persones

L’Ajuntament no n’augmenta el pressupost i deixa molts usuaris en llista d’espera
|

El Servei d'Sssistència Domiciliària (SAD) continua infrafinançat per part de l'Ajuntament. De fet, com ja va explicar L'Agenda el passat mes de juliol, els nous usuaris són derivats i han de contractar el servei directament a través de la Generalitat. Aquesta subvenciona les famílies perquè paguin directament una empresa els presti el servei. 


Cal tenir en compte que moltes vegades es tracta d'ancians, però també altres tipus de persones dependents, com ara malalts mentals o joves discapacitats, pels quals l'assistència domiciliària és bàsica a l'hora de fer front a les necessitats diàries. 


Sad

Evolució dels usuaris actius del SAD durant el 2021.


Això forma part d'una de les solucions que han trobat els serveis socials municipals per tal de fer front a la insuficient partida pressupostària que d'ençà del nou concurs del 2019 pateix el SAD


Les xifres, a les quals ha tingut accés l'Agenda, parlen per si soles. El 2019, que només incloïa el període d'agost a desembre, estava pressupostat en gairebé 26 mil euros, però la despesa final es va enfilar fins als gairebé 40 mil euros


Pel 2020 i el 2021, ja amb tot l'any sencer, es van pressupostar 108 mil euros cada any. El 2020, ja en plena pandèmia, es van gastar 158 mil euros amb el servei. L'Ajuntament va eixugar el dèficit amb una subvenció de la Diputació de Barcelona i va començar a derivar els nous usuaris. El 2021, amb les dades fins a novembre, la facturació puja a més de 123 mil euros. 


Aquests increments es deuen per dos motius principalment: l'actualització del conveni dels treballadors del sector (d'un 4% el 2020 i d'un 8% el 2021); i les despeses derivades de la pandèmia. 


El conveni actual s'acaba el pròxim juliol del 2022. Fins aleshores, s'han pressupostat 63 mil euros, però tot fa preveure que aquest any no hi haurà subvenció de la Diputació i l'Ajuntament haurà d'aportar la diferència. 


Malgrat les alertes dels serveis socials municipals, demanant que es doti el servei amb els diners que realment es necessiten tal com fan altres Ajuntaments, l'augment tampoc s'ha inclòs en el pressupost municipal del 2022. Segons els tècnics, la partida del SAD hauria de pujar en 50 mil euros cada any. Més quan el nombre de gent gran a la vila no para de créixer. 


Això té conseqüències greus pels usuaris. A banda de derivar els usuaris nous cap a la contractació directa, el problema ara és que s'han començat a reduir les hores que es presten. Per exemple, al maig es va oferir sumant el servei de treballadora familiar, com d'auxiliar de la llar, un total de 749,5 hores, mentre que al mes d'octubre es van baixar fins a les 574,25. 


El nombre d'usuaris també ha anat baixant. A principis del 2021 hi havia més de 53 usuaris actius, mentre que a finals de desembre només n'hi havia 42. Mentrestant, la llista d'espera no para d’augmentar. Tot i això, els casos urgents se segueixen atenen.