La fundació Bofill detecta una alta segregació escolar a l'educació secundària a Arenys de Mar

​L'índex millora a primària els darrers 5 anys i la fundació recomana obrir una Oficina Municipal d'Escolarització
|

Arenys de Mar ha empitjorat en l'índex de segregació escolar en l'educació secundària, però millora en l'educació primària. Així ho denuncia la fundació Jaume Bofill en un recent informe en què també analitza la situació en els 122 municipis catalans de més de 10.000 habitants, a partir de dades del Departament d'Educació i del Síndic de Greuges. Aquest estudi identifica quins tenen nivells alts de segregació -a primària o secundària-, molt alts -en tots els nivells- o baixos.


InstitutEls resultats han empitjorat a secundària se si tuen per sobre  la mediana catalana.


La segregació es mesura a través d'un índex que indica la proporció d'estudiants segons el nivell socioeconòmic i l'origen, que caldria canviar d'escola per aconseguir una distribució perfectament equilibrada. El 0 indica nul·la segregació i l'1, màxima segregació, així com el nivell elevat s'atribueix als municipis que es troben per damunt de la mediana a Catalunya, a primària (0.3) o secundària (0.2).

A Arenys de Mar, en el cas de l'educació primària, l'índex de segregació el curs 2018-2019 era del 0.12, millorant l'índex del curs 2013-2014, amb una baixada de 0.07 punts. En el cas de l'educació secundària, els resultats han empitjorat: de 0.10 el curs 2013-2014, es va arribar a 0.26, el curs 2018-2019, per sobre de la mediana catalana. Aquestes xifres indiquen una alta segregació tenint en compte que el percentatge de població d'origen estranger és del 9.53%. 


IMG 1087AA primària, els resultats han millorat respecte fa 5 anys. 


A Canet, les xifres empitjoren en els dos nivells educatius estudiats. A primària s'ha passat de 0.17 a 0.18 en els darrers cinc anys, mentre que a secundària s'ha pujat de 0.13 a 0.17. Tot i això, les xifres situen aquesta població per sota de la mediana catalana, en ambdós nivells. Tal com s'observa en el mapa dels municipis estudiats, els pitjors nivells es concentren al voltant de Barcelona, però també a les altres capitals de província i a ciutats de la Catalunya Central com Vic o Manresa. 

En tot cas, l'informe apunta que els municipis amb més segregació escolar tenen un percentatge de població estrangera per sota de la mitjana, fet que assenyalaria que aquest no seria un element determinant, sinó que les polítiques públiques serien més rellevants. En aquest sentit, la Fundació Bofill, demana als ajuntaments que despleguin dispositius de detecció de l'alumnat vulnerable, valorant la importància de comptar amb Oficines Municipals d'Escolarització. Ni Arenys, ni Canet compten amb aquesta oficina, si bé sí que detecten els alumnes vulnerables a P3. Aquestes oficines haurien de centralitzar les preinscripcions fora de termini per millorar la planificació i distribució i s'haurien d'acompanyar per mecanismes d'orientació i acompanyament de les famílies en el procés de matriculació, preferiblement en format presencial, segons la fundació.