L’Ajuntament ha pagat 5 milions en 10 anys en factures sense contracte

L’interventor avisa que es tracta d’una infracció molt greu i l’alcaldessa obre un expedient
|

L’Ajuntament d’Arenys de Mar ha pagat irregularment les factures de la neteja dels edificis públics i de l’enllumenat durant 10 anys per un valor de 5 milions d’euros, segons consta en un duríssim informe de l’interventor municipal. La irregularitat es dona perquè el contracte de la neteja fa 10 anys que va caducar i el de la llum, vuit anys. En tot aquest temps els tècnics municipals han estat incapaços de redactar un contracte nou i això ha comportat que els diferents governs des de 2012 fins a l’actualitat hagin hagut de pagar les factures amb informes negatius de la intervenció i amb advertiment de la presumpta il·legalitat que s’estava cometent. 


Aquesta situació s’ha prolongat durant tots aquests anys fins que l’actual interventor municipal, Rubén Bustamante, va advertir a finals d’any de les conseqüències penals que pot comportar pel govern municipal mantenir aquesta pràctica de pagament irregular sense contracte firmat. Això va comportar que l’empresa de la neteja GCC Serveis deixés de cobrar a principi d’any i que la companyia retardés el pagament de les nòmines a les seves treballadores per pressionar l’Ajuntament en la resolució del problema. 


Façanes museus2  xs   còpia

El Museu d’Arenys és un dels edificis públics on aquesta empresa hi treballa. Foto: Xavi Salbanyà


Tot plegat va acabar en una reunió amb l’alcaldessa Annabel Moreno i la regidora de Serveis Ona Curto amb l’empresa en la qual van demanar disculpes i van exposar la gravetat de la situació. Moreno va anunciar l’obertura d’un expedient intern a l’Ajuntament per determinar quin tècnic és el responsable de “no haver fet la seva feina” i que hagin passat deu anys sense redactar el nou contracte. 


Malgrat això, aquesta negligència municipal pot portar problemes als regidors del govern (ERC, CUP i AeC) i al cap de l’oposició Estanis Fors (JxA) que van votar en el ple d’abril a favor de pagar la darrera factura de 134.000 euros per no perjudicar les 20 treballadores. Aquests problemes poden venir a partir de la investigació que farà al Sindicatura de Comptes d’aquesta mala pràctica municipal i, com adverteix l’interventor, es podria tractar “d’una infracció administrativa molt greu en matèria de gestió econòmica pressupostària que pot comportar l’exigència de responsabilitats administratives i comptables”. L’interventor també assenyala a l’empresa i “posa en qüestió que un empresari diligent mantingui relacions contractuals amb un tercer sense contracte durant 10 anys”. A més, durant tots aquests anys s’ha impedit que altres empreses puguin haver optat a donar aquest servei. 


Aquesta situació irregular es mantindrà uns mesos fins que s’aprovin els nous contractes. Per tant, els 4,3 milions d’euros que ha cobrat GCC Serveis durant 10 anys sense contracte i els 700.000 euros que Electricitat Boquet ha rebut en vuit anys, poden augmentar.