Com tenim els carrers

|

Jaume barangé web

D’anys ençà a la Vila han deixat d’haver-hi carrers amb sorra i es van començar a pavimentar de baix cap amunt, el que va fer que durant anys els carrers de la part baixa quedessin colgats de sorra en dies de pluja. Quan pràcticament tots van estar pavimentats i podrien quedar com a definitius començaren a obrir-se franges per soterrar els cablejats, canonades de gas, clavegueram i altres deixant el seu pas uns carrers de vàries tonalitats i desnivells degut al mal acabat de les obres públiques. Han passat els anys i una bona quantitat d’ells s’han anat deteriorant arribant a l’actualitat a una “manegama” de franges desiguals, esvorancs i sots al llarg i ample dels carrers alguns d’ells ben “trinxats”. Ara es té un concepte ben encertat en que els carrers han de ser d’un sol nivell i de prioritat per a vianants, però no s’acaba d’encertar amb el material més adient i eficaç. La “manegama” la tenim amb els set acabats diferents sense definir quin és el més adient. Algun d’ells millor que no sigui, però que sigui aviat.