Els horts urbans tindran una bassa artificial per amfibis i mosquit tigre

L’Ajuntament encara no té el nou reglament d’ús d’un espai que no ha funcionat fins ara
|

El primer cicle inicial dels horts urbans no va sortir bé i es pot considerar que va ser un fracàs perquè no va funcionar per diferents motius possiblement. Ara, l’actual govern ha analitzat les causes i així ho modificaran en les properes bases que ben aviat es publicaran per la nova concessió. 


Per una banda, l’esclat de la pandèmia de la covid-19 va fer aturar tota activitat social; per una altra, la poca vigilància per part de la Regidoria de Medi Ambient en el bon funcionament de les diferents parcelles i per últim la deixadesa dels concessionats, ja que gairebé tots els horts es trobaven en un estat d’abandonament. 


Esplenada parcela patronat de socors  xs

Nova esplanada creada al costat dels horts urbans. Foto: Xavi Salbanyà


El procés d’aquest primer cicle al segon, va començar el passat mes d’abril quan l’Ajuntament va enviar cartes formals a tots els concessionats perquè abandonessin els horts que tenien, donant com a data límit el 30 d’abril. Recordem que la concessió va ser l’abril de 2019. 


Amb aquesta zona del rial del Bareu sense ús, la regidoria va aprofitar per adequar el terreny, ja que no s’havia mantingut i en aquell moment no estava la zona gaire practicable. Un manteniment de les zones comunes, que segons les clàusules, era a càrrec del grup de concessionats. 


Ona Curto, regidora de Medi Ambient, ha declarat que el cost d’aquesta adequació ha pujat als 2.238,50 euros executants i duent a terme les tasques de desbrossat de la zona, retirada de les canyes del talús entre una feixa i una altra, revisar tanques, retirar fustes i estaques, a més de fer una revisió de la fusteria de les casetes per guardar eines que hi ha a l’entrada. 


De forma paral·lela, s’estava elaborant les noves bases del concurs públic que han de regir les noves concessions, amb la intenció que aquest plec s’hagués publicat a finals del mes de maig, però encara es troben a l’espera de quan podrà fer-se públic. Aquests setze horts tindrà unes clàusules molt semblants el 2019, però s’han revisat algunes pel mal funcionament d’aquests tres anys. 


Aquest projecte important pel govern actual en l’àmbit de la biodiversitat i l’alimentació també portarà les novetats de la creació i d’un tancat de pastor elèctric per evitar l’entrada de senglars als horts; no es permet l’ús de productes químics ni plantes exòtiques, a més es col·locarà esplanada amb una instal·lació d’una bassa per amfibis que també serà propícia pels mosquits tigres, com ja han advertit els veïns i adverteix des de fa anys l’Ajuntament en les recomanacions als ciutadans d’evitar aigües estancades perquè facilitar la seva propagació. També es vol installar un hotel per a insectes. Així es vol afavorir la fauna de la zona del rial i crear vida, segons el pla de la regidoria.