La recollida selectiva a Arenys va pujar fins al 54,6% el 2021

Tot i estar per sobre la mitjana catalana, la xifra encara és lluny de l’objectiu del 60% pel 2020 que s'havia marcat el mateix govern municipal
|

La fracció de recollida selectiva d'escombraries va pujar a Arenys de Mar el 2021 respecte de l'any anterior. Si el 2020, la ràtio d'escombraries reciclades va ser del 53,90%, l'any passat el municipi va tancar l'any amb un percentatge del 54,61%, segons dades publicades per l'Agència Catalana de Residus aquesta setmana. Tot i situar-se per sobre la mitjana de la xifra comarcal i catalana, aquesta xifra encara se situa lluny de l'objectiu del 60% pel 2020 que es va marcar el mateix govern municipal a l'inici del mandat.  


Selectiva 2021

Evolució de la recollida selectiva a Arenys de Mar. Font: Agència de Residus de Catalunya. 


Les tones recollides en la recollida selectiva han sumat un total de 4.607 tones anuals reciclables (+5,0% respecte de l'any anteriror), per les 3.830 tones de fracció resta (+2,0%). Dins les escombraries reciclables, 1.641 tones corresponen a la matèria orgànica (+1,9%), seguit del vidre amb 636 tones anuals (+4,7%). Paper i envasos lleugers representen 500 (-4%) i 519 (-1,5%) tones, respectivament. La resta correspon a altres recollides selectives. 


L'augment del percentatge de tones reciclades ve tot i l'increment de les tones de rebuig, que van passar de 3.752 tones, el 2020, a fins a 3.380 tones, el 2021. A això, cal sumar-hi que el nombre de tones recollides, va pujar de 8.139 a 8.437 tones. També hi ha hagut un fort augment en la recollida de runes (+34%), poda i jardineria (+9) i altres (+227%), fruit de la recuperació de l'activitat després de la pandèmia. Per contra, s'ha reciclat menys en aparells electrònics (-11%). També han augmentat molt les tones de voluminosos, els trastos vells, i els olis vegetals.