Arenys de Mar guanya 133 habitants procedents d'altres municipis i passa dels 16 mil habitants

​La majoria de nous habitants provenen de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'on n'han sortit més de 20 mil persones el darrer any
|

L'any 2021 es van registrar a Catalunya 280.677 canvis de residència entre municipis. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, aquesta xifra representa un augment del 15% respecte a l'any 2020 i és el valor més elevat dels darrers quinze anys. L'any 2006, hi va haver gairebé 294.000 canvis de residència.


Aèria Riera


Això es tradueix en un saldo migratori (la gent que arriba menys la gent que se'n va) que en el cas d'Arenys de Mar torna a ser positiu durant el 2021. El saldo migratori va ser de 133 habitants. En total, el primer de gener de 2022 hi havia empadronades 16.156 persones. Als pobles de la rodalia el saldo migratori és similar: 146 habitants a Canet de Mar, 124 a Sant Pol de Mar o 96 a Arenys de Munt. El saldo va ser major als municipis turístics del nord de la comarca i negatiu a Mataró. 


Les dades constaten un procés de desconcentració urbana: la majoria dels municipis de més de 50.000 habitants han tingut més sortides que entrades. Un total de 21.055 residents han anat a viure a municipis més petits. Destaca, entre d'altres, Barcelona, amb una pèrdua de 15.121 persones. La segueixen l'Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet, amb saldos negatius de 2.056 i 1.276 habitants, respectivament. En canvi, els municipis de menys de 5.000 habitants i els d'entre 5.000 i 20.000 habitants han estat els principals receptors de la migració dins de Catalunya.