Part de les pintures murals de l'Ajuntament es cobreixen i es tapen

La inscripció que fa referència a l'article de la Constitució Espanyola de 1812 es taparan amb un tractament reversible.​
|

Nou capítol de les pintures murals descobertes a diferents zones de l'edifici de la Casa de la Vila. Després del descobriment, tractament i deixar al descobert totes aquestes pintures, s'ha decidit que l'equip tècnic de conservadores que van portar a terme la restauració, facin el cobriment de la part inferior on es podia llegir l'article de la Constitució Espanyola de 1812.


En un bon estat de conservació, l'article 373 íntegre quedarà darrere d'un tractament reversible i en les setmanes vinents s'està treballant en la part museogràfica que pugui explicar amb detall totes les parts descobertes i aquesta inscripció que ara serà una part més de la façana blanca de l'edifici del consistori.


Una vegada es va descobrir tot el conjunt, es va col·locar en un primer moment un llençol blanc i així ha succeït durant mesos. La Comissió del Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic (PEPPA), en la seva darrera sessió de la comissió va prendre la mesura de tapar i deixar invisible la pintura com a mesura de protecció davant possibles actes vandàlics.


14465 F 007  2