Ajuntament

Part de les pintures murals de l'Ajuntament es cobreixen i es tapen

La inscripció que fa referència a l'article de la Constitució Espanyola de 1812 es taparan amb un tractament reversible.

S'inicien els treballs de restauració de les pintures de la façana de l'Ajuntament

Durant les pròximes setmanes, el Centre de Restauració de Béns Mobles treballarà a restaurar aquestes pintures descobertes l'any passat.