Escullera

S'han acabat les obres de reparació del dic de llevant del port d'Arenys

S'han collocat més de 60 mil tones de pedra a l'escullera per reparar-ne la part exterior i la part submergida