Fundació Jaume Bofill

La fundació Bofill detecta una alta segregació escolar a l'educació secundària a Arenys de Mar

L'índex millora a primària els darrers 5 anys i la fundació recomana obrir una Oficina Municipal d'Escolarització