Intervenció

L’Ajuntament ha pagat 5 milions en 10 anys en factures sense contracte

L’interventor avisa que es tracta d’una infracció molt greu i l’alcaldessa obre un expedient

L’interventor aflora irregularitats greus en la gestió municipal

El govern d’Arenys de Mar es compromet a corregir el que l’Ajuntament fa malament