L'ACA treu a concurs la redacció del projecte de canalització del rial del Bareu

​Aquest projecte haurà de solucionar les mancances que tenia el primer projecte de soterrament de l'any 2004
|

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a concurs la redacció del projecte de canalització del rial de Bareu, al seu pas per l'avinguda de Pau Costa. El termini per presentar-se al concurs acaba el pròxim divendres, 12 de febrer. Es preveu que la redacció del projecte s'allargui durant 8 mesos, pels quals l'ACA ha pressupostat 60 mil euros. El juny del 2004 es va redactar el primer projecte de canalització del rial del Bareu. Tanmateix, atès el temps transcorregut des d'aquest projecte, és necessari redactar-ne un de nou que tingui en compte les actuals condicions de contorn dins l'àmbit d'actuació que poden comprometre el seu disseny final. El nou projecte té com a objecte definir i valorar les obres necessàries per a realitzar la canalització, compatibilitzant-lo també amb l'estat actual de l'àmbit d'actuació i el POUM vigent. El document redactat el 2004 es tindrà en compte com a punt de partida del nou projecte a redactar, però en cap cas serà vinculant ni condicionarà la solució final a determinar i definir en aquest últim. 


Rial del bareu 2   xs

El rial s'ha de canalitzar al seu pas per l'avinguda de Pau Costa. Foto: Xavi Salbanyà. 


Amb aquest nou projecte l'ACA pretén redissenyar el soterrament del rial de Bareu fins a trobar-se perpendicularment amb la carretera N-II. Les obres de fàbrica de la carretera N-II i de Renfe no són objecte de modificació i la seva capacitat de desguàs pot ser un condicionant a tenir en compte a l'hora de definir el cabal de disseny de la canalització. Aquesta va ser la principal limitació del primer projecte, que al final es va aturar. El projecte també haurà d'abordar el canvi de pendent del rial de Bareu del 4% al 2,6% abans de la seva desembocadura al mar, i la limitació que pot suposar aquest fet en el correcte desguàs d'avingudes, s'analitzarà també el tram comprès entre les vies de Renfe i el mar per tal de proposar les millores necessàries i millorar i optimitzar el seu funcionament augmentant la seva capacitat de desguàs i contemplant també algun accés per neteja i manteniment.


Desguas rial del bareu   xs

El projecte també haurà d'abordar el canvi de pendent del rial de Bareu del 4% al 2,6% abans de la seva desembocadura al mar. Foto: Xavi Salbanyà. 


Els cabals considerats en el projecte de 2004 es consideren vigents, que són els d'un període de retorn de 500 anys, sempre que tots els trams tinguin prou capacitat per a absorbir aquest cabal. En cas contrari, es dissenyarà un tram de menor capacitat. Precisament la grandària d'aquest caixó va alarmar a alguns veïns, fa 16 anys, els quals veren tenir temor respecte a les seves façanes i a l'estabilitat de les cases. Tenint en compte la configuració actual del territori, es replantejarà i redefinirà l'inici de l'endegament incloent el disseny d'un mecanisme que garanteixi l'entrada al flux d'aigua i la retenció del material sòlid, optimitzar el seu funcionament. 


Rial del bareu 3  xs

El projecte haurà d'incloure el disseny d'un mecanisme que garanteixi l'entrada al flux d'aigua i la retenció del material sòlid. Foto: Xavi Salbanyà.