El preu del lloguer a Arenys ha crescut un 27% en 5 anys

​El nombre d’empadronaments ha augmentat arran de la pandèmia
|

El preu mitjà del lloguer d'habitatges a Arenys de Mar ha pujat més d'un 27% durant el darrer quinquenni. Aquest és el resultat de l'anàlisi que n'ha fet el servei d'estudis i documentació d'habitatge de la Generalitat, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. Del 2014 al 2019 -darrer any del qual es tenen dades- el preu mitjà del lloguer va passar de 520,06 a 659,39 euros mensuals. Així, els preus del lloguer d'habitatges ja han superat els preus d'abans de la crisi econòmica del 2008. Aleshores, els preus van pujar encara fins al 2009, arribant a 623,06 euros mensuals. 


Preus lloguer

Evolució del preu mitjà del lloguer durant la darrera dècada. Font: Incasòl.


La tendència d'Arenys de Mar segueix la tendència d'arreu de la comarca, tot i que el preu mitjà se situa lleugerament per sota: al Maresme, el lloguer mitjà d'un habitatge és de 732,88 euros mensuals. Aquesta mitjana és més alta perquè als municipis de la comarca més propers a Barcelona, el preu és més alt. Semblantment, passa a Arenys de Munt i Canet de Mar, on els preus han pujat un 26% i un 31%, respectivament. El preu mitjà en aquests municipis, però és inferior als d'Arenys de Mar: 618,70 euros a Arenys de Munt i 640,13 euros a Canet de Mar. 


El menor preu del lloguer en aquests tres municipis en comparació amb els del Baix Maresme, combinat amb la seva bona comunicació amb Barcelona per tren i autopista els fa molt atractius per a residents que volen sortir de la capital. Més ara, quan moltes feines permeten el teletreball. Tot això agreuja els habitants locals, especialment els joves que es volen emancipar. Cal afegir el creixement del nombre d’empadronaments a causa de famílies que marxen de Barcelona, afavorides pel teletreball i pels preus més baixos que a l’àrea metropolitana.