El lligam entre l’Ajuntament i l’UFEC està a punt de separar-se

Les pèrdues que ha tingut l’UFEC al llarg dels anys ha estat una de les problemàtiques
|

La concessió del complex esportiu es troba en un punt de no sortida on la possibilitat de rescindir de mutu acord el contracte és força gran entre Ajuntament i Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). Un binomi ple de problemàtiques en el transcurs dels 20 anys que ara sembla que separaran camins. Una unió que es va realitzar amb la signatura del plec de condicions el juny de 2001. 


S’ha arribat al fet que aquesta possibilitat sigui finalment una realitat, sense oblidar que aquesta unió tenia una durada de vint anys, prorrogables a cinc més. Però tot el context de pandèmia de llarga durada, de problemes derivats en l’àmbit econòmic, de relacions entre les dues parts, s’està parlant de rescindir de mutu acord aquesta concessió. 


Pavellu00f3   xs

Des del 2001, l’UFEC ha sigut l’encarregada de gestionar el pavelló. Foto: Xavi Salbanyà


Ara bé, ja en el passat, UFEC va perdre el contenciós amb l’Ajuntament derivat per les pèrdues de la piscina i els pavellons l’any 2015, gràcies a alguna de les clàusules del contracte signat el 2001, sobretot amb el concepte de risc i ventura. Però hi ha un tema molt important dins de tot aquest entramat, i és el tema de l’amortització de la instal·lació, ja que és un import elevat de milers d’euros, i Ajuntament i UFEC haurien d’arribar a un acord, o fer-se càrrec el consistori i posteriorment de nou licitar el servei a una nova empresa i veure finalment qui es fica a la motxilla aquesta suma d’euros. 


L’Ajuntament en el cas que s’arribi a rescindir aquesta concessió, haurà de solucionar diferents entrebancs que poden sorgir. Per un costat fer front a aquesta amortització si no s’arriba a un acord; també aquest punt mort de temps entre la sortida previsible d’UFEC i l’entrada de la nova empresa; municipalitzar o no els pavellons (el pavelló triple i el pavelló de l’hoquei i patinatge artístic) i licitar solament piscina i gimnàs. 


Una de les grans problemàtiques que han erosionat aquesta relació són les pèrdues que cada curs té l’UFEC. Per un motiu o un altre, últimament originats per la pandèmia, per setmanes amb les instal·lacions tancades (encara pendent de rebre una d’indemnització del 2020) a més de la impossibilitat d’apujar preus a les quotes mensuals o els increments de costos. 


Dins d’aquestes condicions pactades a inicis del segle XXI, UFEC es feia càrrec de la gestió de la zona de la piscina, sales polivalents, vestidors, pavellons, manteniment, neteja, conservació i totes les despeses originades de la gestió. A més d’uns drets entre d’altres d’obtenir una compensació econòmica per l’equilibri econòmic i també proposar millores i innovacions, cosa que últimament els usuaris es troben uns espais sense gaires modificacions