El dèficit del geriàtric municipal obliga l’Ajuntament a encarregar una auditoria

Els darrers dos anys s’ha disparat fins als 300 mil euros que ha afegit l’Ajuntament
|

L'Ajuntament d'Arenys de Mar encarregarà una auditoria externa per trobar solucions a les ineficiències de la gestió de la residència geriàtrica municipal. Segons va transcendir durant el ple municipal del mes d'octubre, el govern ha pres aquesta decisió després d'observar marge de millora en el funcionament diari de la residència, sobretot pel que fa als recursos humans. 


Ara bé, el fet més destacat és que el dèficit s'ha disparat durant els darrers anys. Segons ha analitzat l'AGENDA, a partir de les dades que l'Ajuntament tramet a la Sindicatura de Comptes, el balanç entre ingressos i despeses sempre ha estat negatiu. Tanmateix, fins al 2018, aquest girava al voltant dels 200 mil euros. A partir del 2019, aquest desequilibri ja arriba als 300 mil euros. 


Deficit

Dèficit anual del geriàtric municipal en milers d'euros. Font: Sindicatura de Comptes. 


El principal motiu d'aquest dèficit és l'augment del cost de personal, que ha augmentat un 34% des del 2015. Així, la despesa salarial ha passat de 636 mil euros a 854 mil euros en el darrer quinquenni. Aquest augment es deu a un major nombre de treballadors, però també a l'increment salarial d'alguns d'ells. 


En aquest sentit, cal afegir que la ràtio de treballador per resident ha anat augmentant, mentre no ha pujat el nombre de places, un total de 40: 36 de públiques i 4 de privades. 


Aquestes ràtios les marca la Generalitat, i en algunes places s'excedeix de molt el que es recomana. Per exemple, pel nombre de places, hi hauria d'haver una infermera a mitja jornada, mentre que a Arenys hi ha dues infermeres a jornada completa. Segons ha pogut saber l'AGENDA, fa anys que no es revisen aquestes ràtios


També ha augmentat un 18% el cost de manteniment i del servei, que ha passat de 254 mil euros a 299 mil euros. Així, s'ha capgirat la tendència de l'anterior quinquenni, quan es va passar de 329 mil euros anuals a 254 mil. 


La despesa en inversions també fluctua, tot i que alguns anys és força rellevant a causa de la vellesa de l'edifici que reclama contínues intervencions. 


Per contra, els ingressos han seguit oscil·lant al voltant dels 800 mil euros, depenent de l'ocupació de les places, que és la principal font, més enllà d'alguna petita subvenció. L’Ajuntament ha d’afegir la diferència fins a l’1,2 milions d’euros totals de despesa. 


Per això, el govern ja ha iniciat converses amb la Fundació Suara per encarregar-li aquesta tasca. De fet, ja ha començat a fer els treballs preliminars per quan es formalitzi el contracte. Aquesta fundació té experiència en gestió de serveis residencials i de teleassistència en diversos municipis catalans. A l'espera del que pugui dir l'auditoria, el govern pensa en possibles solucions com ara la constitució d'una empresa pública, per millorar-ne la gestió. 


Fa 12 anys, l'Ajuntament va encarregar a Faura Casas una auditoria per millorar l'eficiència del geriàtric. Aquesta auditoria va recomanar externalitzar el servei al Consorci de Salut del Maresme i la Selva.