L’Ajuntament va crear un comitè d’ètica fa sis anys que no s’ha reunit mai

Aquest organisme ha de vetllar pel compliment del Codi Ètic del Consistori
|

L’Ajuntament d’Arenys de Mar té un Codi Ètic aprovat pel plenari l’any 2016. Es tracta d’un document on el Consistori es compromet a un conjunt de bones pràctiques que van des de la transparència fins a millorar l’atenció al ciutadà, entre molts altres aspectes. El mateix codi preveu la constitució d’un comitè d’ètica format per vuit persones que han de vetllar pel compliment d’aquest compromís. Doncs bé, aquest comitè no s’ha reunit des que es va crear fa sis anys. 


El comitè el formen, segons els seus estatuts, un representant dels partits de l’oposició, un representant de l’equip de govern, un ciutadà del teixit associatiu d’Arenys de Mar, un ciutadà voluntari, un membre de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, un treballador municipal que no formi part del comitè d’empresa i un membre del comitè dels treballadors. Aquests vuit membres, tres dels quals són empleats municipals, trien el president


Sala plens   xs

El comitè ha d'estar format per 8 persones. Foto: Xavi Salbanyà


Fonts polítiques consultades per l’AGENDA confirmen la inexistència de reunions de seguiment del Codi Ètic i tampoc consten al web municipal. El Codi Ètic compromet l’Ajuntament a complir un seguit de principis ètics com ara la “diligència, eficàcia i eficiència a l’hora de resoldre els tràmits de manera àgil i ràpida”, “oferir qualitat en els serveis, rigor en la informació i bona pràctica administrativa”, “resoldre de forma eficaç i eficient les demandes de la ciutadania”, “ser respectuós i considerat amb les persones i oferir-los un tracte adequat”, “facilitar la màxima difusió, publicitat i transparència de la informació de l’Ajuntament i les seves actuacions. La informació ha de ser útil, veraç i comprensible”, entre altres. 


Un dels compromisos que es recullen en el Codi Ètic és “la celebració anual d’un debat sobre l’estat del municipi, obert a la ciutadania”. Com és notori, aquest debat no s’ha fet mai. 


Respecte del tracte amb el personal de l’Ajuntament, el Codi Ètic indica que cal “facilitar la identificació dels treballadors públics perquè la ciutadania que s’adreci a l’Ajuntament pugui identificar la persona que els atén”. En aquest sentit, el document es compromet a “garantir el dret de les persones a ser escoltades i atendre les seves opinions, queixes i suggeriments respecte de la gestió municipal” i “crear procediments que facilitin la recepció d’aquestes opinions, el seu tractament i una resposta adequada", així com “facilitar la participació de la ciutadania”. 


Com que el comitè d’ètica que ha de vetllar pel compliment del Codi Ètic no s’ha reunit, es desconeix quin grau de compliment està tenint l’Ajuntament sobre els compromisos adquirits a través d’aquest document. 


Malgrat això, l’Ajuntament d’Arenys de Mar va esgrimir l’existència del Codi Ètic en una resposta al Síndic de Greuges sobre la queixa de sis ciutadans als quals se’ls va vetar per fer comentaris en la plana oficial del consistori a Facebook. Aquest bloqueig es va revertir arran de la queixa presentada davant del Síndic.