El govern només ha executat un 36% del pla del mandat a un any del final

​Sis regidories socials han realitzat menys del 30% de propostes aquesta legislatura
|

A principis del 2020, el govern municipal va presentar el Pla d'Actuació Municipal (PAM) pel mandat 2019-2023. El document s'organitza en quatre eixos, com ara Justícia social; Territori i Medi Ambient; Promoció de la vila; i Transparència i bon govern; amb els que establia el full de ruta establert per a complir els objectius d'aquest mandat. El document recull prop de duescentes accions distribuïdes des de les línies de treball i competències delegades a cada regidoria. 


Es tracta d'un document de referència pel treball intern i, també, d'un element de compromís públic i seguiment per part de la ciutadania, a través d'aquest espai digital que s'ha actualitzat periòdicament per informar del nivell de compliment dels objectius i accions anunciades. 


En la darrera actualització, publicada al web municipal pel mateix govern el 25 d'abril d'aquest any, l'acompliment de les propostes arriba només al 36%. Cal remarcar que, a diferència d'altres ocasions, el recompte d'acompliment és gradual per a cadascuna de les propostes, de manera que se'n pot observar el grau d'execució una per una. 


Equip de govern   xs

El govern va presentar el PAM a principis del 2020. Foto: Xavi Salbanyà


El fet que es compti la feina realitzada en la darrera actualització fa preveure que el govern haurà d'intensificar els esforços si vol arribar al 50% d'execució del PAM abans de les eleccions municipals del maig de l'any que ve. 


Finalment, com ja hem fet en altres mandats, l'anàlisi que presentem només té en compte el grau d'execució i no la satisfacció del ciutadà amb les diferents propostes, ja que això no es mesura i correspondria a una altra mena d'anàlisi. 


El grau d'execució de les propostes varien per a cada regidoria. D'una banda, la regidoria de Comunicació, que lidera Laia Martín (ERC) és la que més ha complert amb els seus objectius, amb un 66%. La millora de l'accés al web i la creació d'una app per comunicar incidències han estat les prioritats principals. D'altra banda, la regidoria de serveis generals, que comanda la regidora Marta Prades (CUP), només arriba al 10%. Aquesta regidoria només s'ha centrat en una de les onze propostes que tenia: potenciar l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. La resta de regidories varien entre aquests dos percentatges d'execució, si bé la majoria se situen entre el 30% i el 40%. 


Una dada remarcable en aquest seguiment del PAM és que només quatre de les 26 regidories amb què s'organitza el cartipàs municipal arriben a l'aprovat, és a dir, han executat més de la meitat de les propostes que elles mateixes s'havien marcat


A Comunicació, segueixen Esports i Seguretat Ciutadana que empaten al 62% d'assoliment. Cal destacar que la regidoria de Seguretat Ciutadana, amb Josep Maria Pruna (ERC) al capdavant, només es va fixar quatre objectius, dos referents al reforç de la vigilància. En canvi, Esports, que ostenta Mònica Danés (ERC), en té 9, amb la tercera pista esportiva i la posada en marxa del bar del pavelló com a grans prioritats. 


Finalment, en quarta posició hi trobem Infància i Joventut, corresponent a la regidora Míriam Puig (ERC), amb un 55% d'execució, que ha aprovat un nou pla de joventut i ha posat en marxa el carnet jove local. 

 

A la part baixa de la taula trobem sis àrees que no han assolit ni el 30% del que es van fixar a principis del mandat. Començant per baix, després de Serveis Generals, hi trobem Salut i Consum, que governa el regidor Josep Antoni López (Arenys en Comú) amb un 16% d'execució. De les 13 propostes que tenia, només s'ha avançat amb alguns estudis i campanyes, quedant la cessió dels terrenys per a l'ampliació del CAP com a gran tema pendent. 


Segueix per la cua, Gent Gran de la regidora Danés amb 18%, deixant la consolidació del projecte Radars a mig fer i algunes activitats. 


Amb tan sols un 19%, hi trobem Acció Social, també del regidor Josep Antoni López, que s'ha centrat en l'ampliació del Centre Obert Tallaferro o a reforçar la inserció laboral. 


Les altres regidories de la regidora Marta Prades tampoc assoleixen el 30%, com Recursos Humans, amb un 25%, que s'ha centrat en tasques de formació i reforç de personal en diverses àrees. 


Tampoc hi arriba Educació, que es queda al 29%, amb el cicle formatiu de fusteria vinculada al mar com a buc insigne de la regidoria. 


La resta de regidories oscil·len en diversos percentatges amb alguns temes endèmics que potser veuen la llum aquest últim any de mandat, com l'ampliació del servei de recollida selectiva porta-a-porta a tot el municipi; els bucs d'assaig; el pla d’equipaments; la valoració de llocs de treball; la tercera fase d’obres del Teatre Principal; la prestació del servei d'enterraments; la reforma del mercat municipal; o revitalitzar el viver d'empreses i el polígon industrial.