Can Gual-Barangé

|

JCM foto (1)

El més antic que he trobat data de maig de 1908, quan en Josep Gual signa un contracte de transport amb la MZA, la RENFE d'aleshores, amb seu al 52 de la Platja Cassà. Amb la mort d'en Josep el 1924, el negoci passa a la seva esposa Margarita Barangé, que continua amunt i avall tota mena de mercaderies, incloent-hi centenars de caixes del Calisay, amb l'estació com a punt de referència. El 1944 el negoci es traspassa a la seva filla Rosa Gual, que se'n fa càrrec juntament amb el seu cosí Joan Barangé. És el 1970, havent mort els dos cosins, pren les regnes en Salvador Barangé juntament amb la seva esposa Maria Salvañà fins al 1990, quan aposten pel transport per carretera a causa de l'obsoleta la xarxa ferroviària. Aquests negocis desaparegueren, però en Salvador i la Maria, juntament amb el seu fill Josep, ja s'havien reinventat amb la distribució pels Arenys de productes diversos que alguns recordareu. En Josep, darrer bastió i font per aquest petit relat, clausurà el negoci el 1992.