La rehabilitació de l'església de Santa Maria s'estima en 1,3 milions d'euros

​El Pla Director redactat per la Diputació de Barcelona preveu 10 anys d'obres que haurà de finançar la mateixa Església
|

El passat 3 de gener, l'Ajuntament d'Arenys de Mar va entregar a la Parròquia de Santa Maria d'Arenys de Mar el Pla Director de l'església de Santa Maria. Finançat per la Diputació de Barcelona, aquest treball permet poder planificar un procés de restauració i rehabilitació de tot l'edifici a partir d'un estudi detallat de les patologies estructurals que pateix. L'entrega es va fer en una reunió que hi van participar per part de l'Ajuntament, l'alcaldessa Annabel Moreno i un arquitecte municipal, i per part de la Parròquia, el rector Joan Soler, membres del Consell Pastoral i del Consell econòmic.


Església 3   Carlos Cano

Les obres més urgents que caldria fer durant el primer any d'actuació pugen a 170.000 euros.


Aquest Pla Director preveu tota una temporització d'obres necessàries, començant per les més urgents, que es periodifiquen durant 10 anys. També hi ha una estimació de costos de totes les execucions previstes que es concreta en 1,3 milions d'euros. Les obres més urgents que caldria fer durant el primer any d'actuació pugen a 170.000 euros. Aquesta inversió ha de fer-la la mateixa Església, però disposar d'aquest Pla permet poder acollir-se a ajudes i subvencions o fer cerques específiques de finançament segons cada actuació. 


REUNIO

La reunió del 3 de gener passat. Foto: Ajuntament d'Arenys de Mar. 


El treball realitzat per l'equip redactor del Pla director inclou tota una completa recerca històrica i arquitectònica de l'edifici de l'església de santa Maria. També es fa una exhaustiva anàlisi de l'estat de l'edifici per poder decidir com fer la seva rehabilitació de forma progressiva en els pròxims anys. Tant l'edifici de l'església, com el retaule són declarats Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat de Catalunya, el rang més alt de protecció del patrimoni artístic del país. 


Visita del bisbe de Solsona

D'altra banda, ahir diumenge 8 de gener, Francesc Conesa, bisbe de Solsona, va oficiar la missa del Baptisme del Senyor a la mateixa parròquia de Santa Maria d'Arenys. Aquesta celebració s’inclou en la visita feta pel bisbe als seminaristes de la diòcesi de Solsona que aquest cap de setmana feien un recés al Convent dels Caputxins. Per això, el bisbe va ser assistit pel seu vicari general i rector del Seminari Major de Solsona, Marc Majà. També van visitar el cementiri de Sinera i el retaule barroc de Pau Costa. A la tarda, van visitar l’església de Sant Martí i el Santuari de Lourdes d’Arenys de Munt. La visita té lloc quan la diòcesi de Girona fa més de 9 mesos que és en sede vacante, després de la mort del bisbe Francesc Pardo, sense que la Santa Seu hagi nomenat encara un substitut. 


Imatge

El bisbe de Solsona, durant l'homilia d'aquest diumenge. Foto: F. Xavier Maimí - Vida Parroquial.