El govern acaba amb el 59% del pla de mandat executat

Fa un any el grau d’acompliment del PAM només era del 36%
|

El 30 d’abril, el govern municipal va actualitzar per darrera vegada el grau d’assoliment del Pla d'Actuació Municipal (PAM) pel mandat 2019-2023, que recull prop de dues-centes accions distribuïdes entre les 26 regidories existents. Amb les dades definitives a la mà l’acompliment de les propostes ha arribat al 59% al final de mandat segons el mateix govern. En la mateixa anàlisi publicada fa un any, l’acompliment només era del 36%. Cal remarcar que el recompte d'acompliment és gradual per a cadascuna de les propostes i se'n pot observar el grau d'execució una per una. Com ja hem fet en altres mandats, l'anàlisi que presentem només té en compte el grau d'execució i no la satisfacció del ciutadà amb les diferents propostes.


ERC 2019

L’equip de govern actual, la nit de les eleccions del 2019. Foto: Xavi Salbanyà.


De 4 a 19 aprovats

Una dada remarcable en aquest augment és el nombre de regidories que han superat el 50%. Fa un any només n’eren quatre de les 26, mentre que ara en són 19 les que arriben a l’aprovat, és a dir, han executat més de la meitat de les propostes que s'havien marcat.


Pruna, el més complidor

En el top 5 de regidories que més propostes assignades han executat n’hi trobem 3 delegades al regidor Josep Maria Pruna. Dues d’aquestes regidories, com Seguretat Ciutadana i Fires, han arribat al 100% d’execució. Ambdues es trobaven al 60% d’execució fa un any. L’altra regidoria és Recursos Humans, que en un any ha pas-sat de tenir el 25% executat al 83%. Entremig hi trobem Comunicació, amb Laia Martín al capdavant que ha passat del 66% al 87% en aquest darrer any. Completa el palmarès la regidoria d’Esports, de Mònica Danés, que puja del 62% al 81%.


Suspesos, però no massa

A la part baixa de la taula trobem set àrees que no han assolit el 50%, tot i que totes han pujat. La primera per la cua és Serveis Generals que ha passat del 10% al 40% d’acompliment. La segueix Salut Pública que passa d’un 16% a un 39% i Habitatge amb un 44% de pro-postes. Després, Acció Social, Mobilitat i Festes amb un 46%, i, amb dret a recuperació, Educació passa del 29% al 48%.