Avaluació continuada

​L'opinió de Bernat Salbanyà
|

Bernat2 Des de fa anys, molts governs han optat per presentar un Pla d'Actuació Municipal (PAM) per tal de retre comptes i que els ciutadans puguem avaluar fins a quin punt compleixen allò que prometen. Des d'aquesta redacció, ja fa anys que ens dediquem a escrutar periòdicament punt per punt la tasca del govern de torn. Aquest mandat, a més, el govern ens ha fet un comptador que ens facilita la feina. Ara bé, moltes propostes encara són tan ambigües i tan difícils d'avaluar, sense un criteri unificat, que veient les disparitats d'un any a l'altre que mostrem aquí al costat no sabem si això no fa empitjorar la credibilitat que tenen els polítics. I encara, moltes propostes dites en campanya o que surten al programa electoral, després no arriben ni a la versió definitiva del PAM. Ara que vénen dues setmanes on uns i altres ens prometran la lluna en un cove, és un bon exercici guardar tot el que s'ha escrit, per veure en acabat en què queda. Com diu el tango: el que avui és una promesa, demà pot ser una traïció. Estarem atents.