Horts Urbans

Els horts urbans tindran una bassa artificial per amfibis i mosquit tigre

L’Ajuntament encara no té el nou reglament d’ús d’un espai que no ha funcionat fins ara

La gestió dels horts urbans canviarà pel fracàs de la primera experiència

Només s’utilitza una de les parcel∙les i l’espai presenta un estat de deixadesa

Els horts urbans generen dubtes per la deixadesa i poc ús que es dona

Fa quasi tres anys que es van inaugurar i la iniciativa no ha rebut l’acceptació desitjada