Horts Urbans

La gestió dels horts urbans canviarà pel fracàs de la primera experiència

Només s’utilitza una de les parcel∙les i l’espai presenta un estat de deixadesa

Els horts urbans generen dubtes per la deixadesa i poc ús que es dona

Fa quasi tres anys que es van inaugurar i la iniciativa no ha rebut l’acceptació desitjada