Miquel Vila

S'ha mort Miquel Vila i Caba a 87 anys

Rapsode i locutor, fou una veu històrica de Ràdio Arenys i els seus programes van rebre diversos premis