Mn. Josep Martín

S'ha mort Mn. Josep Martín a 91 anys

Va ser vicari de la parròquia de Santa Maria d'Arenys entre el 1974 i 2006