Segle XVII

Una epidèmia de pesta al segle XVII

Recordem com es va organitzar Arenys de Mar per fer front al contagi i als malalts.