L’Ajuntament promet invertir 750.000 euros en un pla de xoc

El govern presenta el Pla ReAcció 2020 per pal·liar els efectes negatius de la Covid-19
|

El govern municipal va presentar el 10 de maig el Pla ReAcció 2020 amb les mesures previstes per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19. Segons la mateixa alcaldessa, Annabel Moreno, el pla pretén donar una resposta a les necessitats dels ciutadans i és obert a ampliacions per part dels partits de l'oposició, de les entitats i dels particulars. També es crearà un Comitè de Seguiment que es reunirà, com a mínim, una vegada al mes. 


Es preveu que les mesures adoptades tinguin un cost de 750.000 euros previstos que sortiran de les arques municipals. El govern preveu poder afegir-hi els diners provinents d'administracions superiors. Per ara, ja s'han retallat uns 40.000 euros de partides destinades a actes culturals i festivitats que han quedat suspesos, però també s’ha ajornat obra pública prevista per aquest any, com la urbanització de la plaça de la Mina i entorns que estava valorada en 400.000 euros i que es destinaran a la crisi. 


Web plç de la mina   xs

L’arranjament de la plaça de la Mina ha quedat ajornat. Foto: Xavi Salbanyà


La regidora d'Hisenda, Laia Martín, recorda que aquesta pandèmia ha reduït els ingressos de l'Ajuntament de 300.000 euros fins al maig, per exemple, amb el cobrament de les quotes de l'Escola Bressol o Música així com de plusvàlues o impost de construccions, entre altres, i espera que el Govern Espanyol pugui flexibilitzar els objectius d'estabilitat pressupostària. 


Seguint aquest pla, s'han pres diverses mesures econòmiques, com l'endarreriment del cobrament de l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica al novembre o l'IBI amb la primera fracció al juliol i la segona al setembre. També s'ha bonificat la taxa d'ocupació de la via pública de les terrasses i es preveu subvencionar la part proporcional de la taxa municipal d'escombraries als comerços durant l'Estat d'Alarma. També s'ha apostat pel manteniment dels contractes dels serveis de l'Ajuntament per mantenir el màxim de llocs de treball així com l'acceleració dels terminis en el pagament i s'ha fet una modificació de crèdit amb una primera aportació de 74.000 euros adreçada a empreses locals


El pla preveu incrementar els recursos a Serveis Socials, ja que s'han hagut d'atendre moltes demandes i necessitats noves. Per això s'utilitzaran 200.000 euros provinents del 20% del superàvit. El regidor d'Acció Social, Josep Anton López, va explicar que es treballen unes bases noves per ampliar els criteris perquè els arenyencs puguin adherir-se a les ajudes que ofereix l'administració local. 


Actualment, s'ha reorganitzat Serveis Socials i els empleats es traslladaran a l’edifici Xifré a l’espai infrautilitzat del viver d’empreses. Entre altres tasques, també s'ha canalitzat la coordinació del Grup de Voluntaris, s'ha impulsat el projecte RADARS i s'ha fet un seguiment a totes les persones majors de setanta anys.