La neteja de les platges

|

Toni pardo web

La regidoria del Medi Ambient diu que no han retirat els troncs de la platja del Cavaió perquè volen conservar l'hàbitat de la flora i fauna. Un dels problemes és perquè les tortugues vinguin a fer els clots per deixar els ous, la platja ha d'estar neta i sense obstacles per quan neixen les cries. Abans de mal- baratar el fons marí i llençar la sorra per ampliar la platja, els temporals regeneraven la sorra i la gent sense tants estudis però més ben educada, no embrutava la sorra. Quan passava un temporal es recollia la brutícia. Ara per tenir la sorra neta passa una màquina per moure la sorra i endur-se les deixalles dels usuaris. Ha desaparegut la sorra grossa deixant tan sols pols, amb el perill de trencar totes les niuades de la fauna dipositada. Com que no teníem tanta platja, la poca flora que sorgia estava arran de la via del tren, ja que sols tenia un caminet de vianants, llavors sí que era tot natural. Tota la flora implantada ara és originària dels nous costums de sembra a les platges.