Recolte presenta un contenciós administratiu contra l'Ajuntament

​L'antiga concessionària de les escombraries no vol pagar la reparació dels camions municipals que tenia cedits
|

L'anterior empresa concessionària de la recollida d'escombraries, Recolte, ha presentat un contenciós administratiu contra l'Ajuntament d'Arenys de Mar perquè no accepta que aquest no li torni part de la garantia per pagar el manteniment dels camions. El tema s'allarga des de fa més de dos anys, quan l'empresa va deixar de tenir la concessió. El govern molt descontent amb el servei prestat va decidir fer una cessió del servei a l'empresa del Consell Comarcal del Maresme, Resmar. Aleshores, els camions de les escombraries havien de passar d'una empresa a l'altra, ja que són de propietat municipal. De fet, l'Ajuntament va descobrir que Recolte els feia servir en altres municipis.


CamioEls camions són de propietat municipal. 


Els camions es van retornar després del requeriment municipal, però en un estat pèssim de manteniment i conservació. L'Ajuntament va fer-los arreglar i després va reclamar que l'aval no es retornés per tal de cobrir les despeses. Entre les reclamacions i les al·legacions de l'empresa, els tràmits s'han allargat dos anys. Ara Recolte ha presentat un contenciós perquè està en contra que l'Ajuntament executi la garantia del contracte. Aquest estableix que els vehicles s'han de tornar en les condicions adequades.


Cal recordar, que els camions de les escombraries són de titularitat municipal, i que per això traspassen amb l'empresa que té la concessió de la recollida de residus. El contacte estableix que l'empresa en té el dret d'ús, però exclusivament a Arenys de Mar. Tanmateix, fins ara, quan s'havien de comprar nous vehicles, com que l'Ajuntament no podia fer front a la despesa per culpa de les lleis del govern espanyol, era l'empresa qui feia la inversió. Després, l'Ajuntament paga cada mes una quota d'amortització. Quan hi ha hagut un canvi d'empresa, la nova concessionària ha pagat a la vella l'amortització pendent i l'Ajuntament ha seguit pagant la quota a la nova cada mes.


Amb tot, en el darrer ple es va aprovar destinar 325 mil euros del romament per comprar dos vehicles del servei d'escombraries. L'avantatge de fer una compra directa és que, per als nous vehicles, l'Ajuntament no haurà de pagar quotes mensuals que incorporen un interès per a l'empresa concessionària. Això farà abaratir el cost del servei. En el darrer ple també es va aprovar l'extensió de la concessió a Resmar fins que s'aprovi el nou plec de clàusules del servei de recollida d'escombraries.