"Inclusió"

​Per Maria Artigues. Coordinadora LIC. Institut Els Tres Turons
|

L’Institut els Tres Turons és un centre educatiu que té, com a eix vertebrador, la integració de tots els nois i noies. Com a pedagogs i docents creiem en l’escolarització inclusiva i treballem per atendre la diversitat en tant que reflex de la societat. Per això, una de les nostres màximes prioritats és crear un entorn educatiu que, tenint en compte la diversitat de les persones i la complexitat social, ofereixi expectatives d’èxit a tot l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu. Això es concreta en el fet que tot l’alumnat pugui aprendre a l’aula ordinària, a més de tenir el suport d’orientadors pedagògics i de professionals d’educació especial. La tasca educadora dels professionals que atenen exclusivament aquest alumnat és un referent per docents en pràctiques que, per segon any consecutiu, demanen fer la seva formació al nostre centre. 


Dins d’aquest projecte, s’inclou l’atenció a l’alumnat amb diversitat funcional. En aquest sentit, aquest curs s’ha adaptat l’edifici per tal de facilitar la mobilitat a l’alumnat amb deficiències visuals. El centre fa tot el possible perquè l’atenció a la diversitat sigui una realitat efectiva, però no és menys cert que la inclusió requereix de recursos econòmics. Com a centre públic, necessitem la implicació d’administracions i organitzacions per poder portar a terme aquesta inclusivitat amb la màxima eficàcia. Inclusió