Accessos a la vila

|

Jaume barangé web

Arenys disposa bàsicament de 2 entrades per accedir al nucli urbà. Una per la N-II que per les vistes que ofereix la pròpia naturalesa del lloc com es la proximitat del mar, el port i els turons de l’entorn són els elements més visibles i agradables de què disposem. Perquè quelcom que sobresurti no en tenim cap més altre com no sigui que es consideri que la rotonda d’accés a la Riera sigui un element a admirar!!!. L’altre accés per la part de dalt es summament “penosa i perillosa” després d’un seguit de vials d’accessos complicats. Per les nits és molt fosc fins a una bona part de la Riera, un rètol de les Viles Florides que no es correspon amb la realitat, unes senyals de trànsit controvertides, un Pipi-can, una bateria de contenidors escampats i bruts i un mar de sostres de xapa (cotxes) aparcats al mig de la Riera i la veritat, no millora pas gaire a mida que vas baixant. En definitiva una imatge que no convida a quedar-se segons opinió de gent externa a la Vila. Amb poca inversió, imaginació i voluntat es podria canviar i fer-la més atractiva i sostenible.