Arenys de Mar és el municipi més envellit del Maresme

​Els majors del 65 anys representen el 22,05%, mentre que els menors de 15 anys només representen el 14% de la població
|

Amb la caiguda de la natalitat i l’augment de l’esperança de vida, tenir una població envellida no és cap sorpresa. Però les dades a Catalunya mostren una gran desigualtat entre les diferents regions del territori. Segons els darrers registres del padró municipal del gener de 2021 publicats per l'Idescat, els municipis de l’interior i el sud de Catalunya acumulen la proporció més alta de població envellida. A banda de tenir els percentatges més elevats d’habitants de més de 64 anys, aquests municipis envellits solen ser els menys poblats del territori. En canvi, les poblacions del litoral català on la densitat de població és més alta també tenen una població proporcionalment més jove.


Envelliment

La mitjana de majors de 65 anys al Maresme és del 18,95%.


Tanmateix, les dades també mostren diferències a escala municipal. Així, Arenys de Mar és el municipi més envellit del Maresme amb un 22,05% de la població major de 65 anys. Aquest percentatge indica que el gener del 2021, dels 15.942 empadronats a Arenys de Mar,  3.515 eren majors de 65 anys. El segueixen Alella, amb un 21,63%, i Sant Pol de Mar, amb un 21,51%. En canvi, els municipis de la rodalia d'Arenys de Mar presenten xifres més reduïdes, en el cas de Canet de Mar, un 21,47%, Caldes d'Estrac amb un 20,18% o Arenys de Munt amb un 17,48%. La mitjana comarcal és del 18,95%.


Aquesta diferència significativa es dóna pel fet que Arenys de Mar compta amb 7 residències per a la gent gran, fet que al final afegeix més habitants de la tercera edat al municipi. Per contra, les xifres sobre la població jove no difereixen gaire de la resta de la comarca. Els menors de 15 anys representen el 14% dels arenyencs. Aquest percentatge és similar a Canet de Mar (14%), Sant pol de Mar (14%). Caldes d'Estrac (13%) o Arenys de Munt (15%). La mitjana comarcal és del 15%. La situació deriva de la baixada de la natalitat, una tendència que ja fa anys que es nota i que ens portarà a una Catalunya envellida.