Població

Arenys de Mar guanya 133 habitants procedents d'altres municipis i passa dels 16 mil habitants

La majoria de nous habitants provenen de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'on n'han sortit més de 20 mil persones el darrer any 

Arenys de Mar és el municipi més envellit del Maresme

Els majors del 65 anys representen el 22,05%, mentre que els menors de 15 anys només representen el 14% de la població

Arenys de Mar només guanya 43 habitants en un any i s’envelleix

La piràmide de població reflexa la tendència a l’envelliment i l’edat mitjana és de 42,9 anys