La formació professional

​L'opinió d'Antoni Pardo
|

Toni pardo web

Segons uns estudis les aigües del subsol de la nostra comarca estan contaminades de nitrats de l’agricultura, que feien servir des dels anys 40 del segle passat. Fa uns anys deien que estaven contaminades de “purins”. Ara em pregunto, quin és l’estudi fiable? Totes les empreses embotelladores i que ens diuen que bevem aigua mineral natural, d’on extreuen tants milers de litres diaris i qui els fa els certificats? Fa unes dècades, tots els adults tenen estudis universitaris i màsters, però ningú té el sentit comú de les coses i tampoc tenim gent que faci oficis. Tal vegada valdria la pena que disposessin de bons estudis, fossin gratuïts, estiguessin capacitats i els paràsits que es treuen carrera i que mai troben feina, que les empreses tornin a tenir aprenents, perquè a la Formació Professional són molts els que hi van, però un cop acabats molt pocs serveixen per treballar. Veiem com la gran majoria d’aquests treballadors essent “emigrants” i els nostres sortint per anar de festa.