Per un casal de gent gran

​L'opinió de Jaume Barangé
|

Jaume barangé webQue convenient seria que el proper mandat de 4 anys per endavant i per unanimitat de tots els grups elegits al Consistori en ple és plante-gés dur a terme un Casal de Gent Gran per a grans perso-nes amb els corresponents ajuts institucionals. Arenys té 2 entitats dedicades a fer diversitat d’activitats amb un gran ressò, però no es coor-dinen per comprovar si les diferents programacions són coincidents i en què algunes es solapen i tinguem dubtes a quina hem d’anar. Però aquestes qüestions i altres són menors quant a dia d’a-vui, amb un cens de més de 16.000 habitants, el 23% és considerada Gent Gran i, per això, cal que hi hagi un ferm propòsit amb totes les parts implicades perquè sota un mateix sostre les 2 enti-tats es fusionin i amb una prèvia específica i adequada reforma per al seu ús, es puguin oferir més amplis i millors serveis pel collectiu de la Gent Gran. L’espai exis-teix. Caldrien uns acords, uns consens, uns ajuts, una reforma i la “voluntat de fer-ho”. Jo hi seré.