Les energies netes i el creixement

​L'opinió d'Antoni Pardo
|

Toni pardo web

Un cop més fan valer més els interessos dels partits que les necessitats dels ciutadans. L’excusa de l’habitatge social preval abans que mantenir la pagesia i els pulmons verds de la natura. Encara que l’extrema sequera persisteixi, continuarem urbanitzant i aconseguirem augmentar més la temperatura del planeta. Però ara posarem plaques solars per tenir energia elèctrica sense tenir en compte que retorna el que reflecteix de la llum solar. Solament ajudarem a escalfar més el medi ambient perquè mentre no tanquin les centrals nuclears, l’eòlica i totes les energies dites netes no serveixen per res. I ens creurem els defensors d’aquests interessos que diuen que és pel nostre estalvi econòmic. Ens fan creure que les multinacionals deixaran de guanyar diners quan estem veient que mentre els sous i les pensions augmenten un tant per cent, aquests inversors dupliquen els guanys cada dia. Tota una mentida. I amb el temps sortiran les lleis perquè així sia.