Pisos Socials

Els pisos de lloguer social es queden sense promotors

Les fundacions que havien de construir-los renuncien al projecte

L’Ajuntament vol cedir a una entitat social la gestió de 50 pisos públics

L’objectiu és ampliar l’escàs parc d’aquest tipus de vivenda que existeix a Arenys