Equipaments socials

|

Jaume barangé webArenys és un municipi mancat d’alguns equipaments socials i assistencials de primer ordre. Hem sobrepassat de llarg els 15.000 habitants i no som una vila menor en què les necessitats eren les justes. Anem encaminats a augmentar de població i en conseqüència més serveis s’hauran d’oferir a la ciutadania tant siguin locals o autonòmics. Disposem de 7 residències geriàtriques però no d’un centre de dia per atendre més específicament el col·lectiu de persones grans actualment en molta necessitat i demanda. Tot i l’existència de dues entitats dedicades a jubilats i gent gran en general que fan una tasca social encomiable, el que hauria de ser és un únic Casal de Gent Gran tutelat per la Generalitat i l’Ajuntament. El col·lectiu de la gent gran està augmentant i allargant en els anys i som més població però amb menys serveis assistencials i socials. Abans que una MacroBiblioteca caldria tenir coberts uns serveis dedicats a necessitats més bàsiques. Els espais i són: Raureta, Stela Maris, Cassà, Clarisses i solar annex.