Joan Mª Morros: “No pot ser que s’amenaci els periodistes per fer la nostra feina”

​Entrevista al Degà del Col·legi dels Periodistes de Catalunya
|

JOAN Mª MORROS

Joan Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya.


Què podria dir del comentari que animava a “cremar la revista l’Agenda”? 


Que es mereix una condemna unànime. No pot ser que per fer la nostra feina, per escriure un article, per denunciar una situació que no està bé, es digui que es cremarà una revista. Nosaltres, els periodistes, hem de fer la nostra feina, que entre altres coses, implica fiscalitzar els poders públics. I els poders públics, els partits polítics, les empreses... no només ho han de respectar, sinó que fins i tot diria que ho han d’encoratjar. Per tant, la condemna més absoluta, perquè un comentari així no es pot dir de cap de les maneres.


Si no fiscalitzéssim els poders públics, estaríem fent malament la nostra feina? 


Sí, perquè no l’estaríem fent. Nosaltres ens hem de dedicar a explicar a la gent què està passant i donar tots els ingredients d’una notícia. La societat ens ho exigeix. Però també ho han d’exigir els poders públics. Han de voler que nosaltres puguem fer la nostra feina. I no pot ser de cap de les maneres que rebem amenaces per fer la nostra feina. 


Quin és el paper de la ràdio pública? Ha de tenir una mirada diferent? 


Un Ajuntament que ha decidit crear un mitjà de comunicació públic, ha de garantir que s’hi pugui treballar amb totes les condicions. Que els periodistes puguin fer la seva feina, puguin accedir lliurement a tota la informació i puguin denunciar tot allò que es fa malament. Els poders públics que han creat aquests mitjans públics han de vetllar, amb molta més cura, que tot això es dugui a terme. Amb els mitjans de comunicació local pot ser difícil que tothom arribi a saber quins són els problemes que tenen o quines són les pressions que reben des de l’administració més pròxima. Entre tots hem de vetllar, fins i tot una miqueta més, pels mitjans de comunicació local. Que tinguin tot el nostre suport i que es vegi que ells també han de poder fer la seva feina lliurement i han de poder fiscalitzar els poders públics, sense censures, sense amenaces i sense coaccions. 


Per tant, la ràdio pública també té l’obligació de fiscalitzar els poders públics. 


Absolutament. Sigui el govern, l’oposició. Sigui qui sigui. Ho ha de poder fer, i ho ha de fer. I a més a més, se’ls hi ha de permetre i se’ls hi ha de garantir que això ho puguin fer de totes les maneres. Si les administracions han creat aquests mitjans, aquests mitjans ha de poder treballar lliurement i han de poder dir si els governs locals i les oposicions ho fan bé o ho fan malament. És la seva obligació. I quan qualsevol periodista no pot fer la seva feina és la seva obligació denunciar-ho. 


Hi ha qui pensa que el comentari que va rebre la revista s’hauria d’haver deixat passar. Hem fet bé denunciant-ho? 


Si ho deixem passar, tornarà a passar. I això no pot quedar així. Qualsevol periodista, qualsevol revista, qualsevol ràdio, qualsevol televisió que rebi una amenaça, per petita que sigui, s’ha de denunciar. Això evitarà que torni a passar. Si no ho denunciem, donarem via lliure a què torni a passar. 


Els periodistes, a vegades, també ens equivoquem... Els ciutadans poden presentar les seves queixes a través del Col·legi de Periodistes de Catalunya, no? 


Sí, i els encoratgem a fer-ho. Nosaltres, d’una banda, tenim el Codi Deontològic del Col·legi, que estableix la manera de treballar dels periodistes, d’accedir a la informació, i per publicar informacions veraces. També tenim el Consell de la Informació de Catalunya, que aquí hi pot anar qualsevol ciutadà que consideri que els periodistes ho han fet malament i es pot denunciar.